هزینه و مدارک لازم برای تاسیس و ثبت شرکت

در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد، لازم است ابتدا اقدام به دریافت آن از سازمان مربوطه نمایید تا بتوانید شرکت خود را به ثبت برسانید. ثبت نام شرکت باعث این نمی شود که شخص دیگری از نام محصول یا خدماتی که ارائه می دهید استفاده نکند، نام شرکت شما تنها و تنها نام تشکل حقوقی است که ثبت می کند و اگر می خواهید از نامی که برای محصولات یا خدمات خود استفاده کرده اید محافظت کنید می بایست اقدام به ثبت برند نمایید که کلیه مسائل مربوط به ثبت برند در صفحه مربوط به آن توضیح داده شده است. انتقال سهمالشرکه نیز به این صورت است که هیچ یک از شرکا نمیتواند سرمایه خود را در شرکت به شخص دیگری منتقل کند مگر اینکه همه شرکا نسبت به این امر رضایت داشته باشند. علاوه بر این شرکت ها، شخص حقوقی می تواند شامل موسسه های غیر تجاری نیز باشد و به علاوه ثبت شرکت های دولتی نیز به موجب قانون الزامی بوده و هم چنین در سال های اخیر، امکان ثبت شرکت های خارجی در کشور ما فراهم شده است. This has been generated with the help of GSA Content Generator DEMO!

تجاری و انجام ثبت تغییرات شرکت بعد از آن.

این قانون در سال ۱۳۱۰ تصویب شد و در سال ۱۳۲۷ نیز اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری و نیز ثبت اختراعات در راستای حمایت از مالکیت تجاری, کشاورزی و صنعتی به کنوانسیون پاریس (مادرید) پیوست. ثبت طرح صنعتی : یکی از تخصصهای ما ثبت طرح های صنعتی و ایده و اختراع می باشد. ثبت موسسات غیرتجاری ایرانی, ثبت شرکت های تجاری و انجام ثبت تغییرات شرکت بعد از آن. در حالی که موسسات غیرتجاری در قالب انتفاعی یا غیرانتفاعی به ثبت میرسند اما در هیچ یک از این انواع نیز نمیتوانند به فعالیت تجاری از جمله انجام معامله با سایر اشخاص بپردازند، گرچه هدف آنها کسب سود باشد. شرکت های تجاری نیز خود ۷ نوع می باشند. شرکت ها در حالت کلی به دو دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم بندی می شوند. یکی دیگر از مزیت های ثبت شرکت این است که جلوه حقوقی، قانونی و رسمی به کسب و کارتان می بخشد، مثلا فرض کنید که موقعیت ای برایتان پیش آمده و می توانید با مجموعه ای دولتی یا خصوصی وارد مذاکره شوید و قراردادی را منعقد نمایید، سپس از شما می پرسند که شما کیستید یا اسم شرکت تان چیست ؟ شما می بایست با توجه به نیاز تجاری خود، ساختار تجاری مناسبی برای شرکت خود انتخاب کنید و بر این اساس شرکت خود را ثبت کنید. This data was generated by GSA Content Generator Demoversion!

همچنین شرکتها پس از مدتی فعالیت در صورتی که نیاز به سرمایه بیشتری داشته باشند میتوانند اقدام به افزایش سرمایه کنند. در روش اول، تمامی خدمات در سامانه اداره و بهصورت غیرحضوری انجام میشود که به مدت زمان بیشتری هم نیاز دارد. در روش دوم مراحل ثبت به صورت حضوری و در مدت زمان کمتری انجام میشود. با توجه به مادهی ۶ نظامنامهی قانون تجارت وزارت عدلیه و مادهی ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصهی شرکتنامه و منضمات آن، توسط ادارهی ثبت در روزنامهی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود. این امر باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن، بسته به مورد، در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام گیرد (ماده ی ۶ نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن). اداره شرکت نیز به عهده شرکای ضامن است و شریک با مسئولیت محدود حق و وظیفهای برای انجام معامله یا اداره شرکت ندارد مگر اینکه از جانب شرکت وکالت داشته باشد و این نکته را در هنگام معامله قید کند.

تنظیم درخواست ها و مدارک مورد نیاز بخشنامه ها و …

در مورد شرکتها نیز به همین صورت است. همچنین اگر موضوع فعالیت شما در حوزه گردشگری و مراکز اقامتی باشد نیز باید از سازمان میراث فرهنگی مجوز دریافت کنید. پس با ما راحت باشید و از خدمات تنظیم صورتجلسه ما استفاده کنید. به موجب مادهی ۵ قانون طرح اصلاحی آییننامهی ثبت شرکتها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، ادارهی ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستانها، در ثبت شرکتنامه، قائممقام دفترخانههای اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکتنامهی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانهی اسناد رسمی نیست. به راحتی متقاضیان می توانند امور ثبتی خود اعم از ثبت شرکت, ثبت برند, ثبت لوگو, ثبت تغییرات شرکت ها, سامانه ثبت شرکت تنظیم درخواست ها و مدارک مورد نیاز بخشنامه ها و … در عین حال اگر بخواهید موضوعی را به موضوعات قبلی شرکت اضافه کنید یا بهطور کلی موضوع آن را تغییر دهید، این امکان با تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق به موضوع برای شما وجود دارد.