مراحل ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت ها چگونه است؟

شما می توانید بدون مراجعه به اداره ثبت شرکت ها صورتجلسات خود را ثبت یا پیگیری نمایید. در این حالت برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال شده و باید نقص صورتجلسه را رفع نمایید. با توجه به توضیحات مذکور ، گستره فعالیتی ، حداقل تعداد اعضاء و سهامداران ، سرمایه شرکت از میان ۷ نوع شرکتی که در قانون تجارت مشخص شده است ، شرکت مورد نظر را انتخاب نمایید . «تعداد سهام» و «درصد سهام» نیز مشخص می کند که شخص چه تعداد و چه سهمی از شرکت را داراست. شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است،به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. در شرکتهای سهامی خاص و موسسات غیرتجاری اظهارنامه ودر شرکتهای مسئولیت محدود تقاضانامه می باشد. در شرکتهای سهامی خاص می بایست یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ذکر شده در این قسمت جهت آگهی های شرکت انتخاب شود و در شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات نیازی به انتخاب روزنامه نیست، هم چنین روز و ماه سال مالی هرشرکت در این قسمت مشخص می گردد که معمولا یکم فروردین هرسال می باشد.

ثبت شرکت در تهران

وجه اشتراک شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، الزام به ثبت است که بتواند به فعالیت آنها جنبه قانونی ببخشد. منظور از «نام امضا کننده دفتر» و «نام خانوادگی امضا کننده دفتر» مشخصات شخصی است که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها تایید می نماید. کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند به این دلیل دفاتر پلمپ نامیده می شوند، لذا پلمپ دفاتر تجاری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. آنچه از لحاظ قانونی اهمیت دارد، این است که در مورد سرمایه نقدی، حداقل ۳۵ درصد سرمایهای که توسط موسسین به شرکت آورده شده است باید پرداخت شود. داشتن نشانی اهمیت زیادی دارد و تمامی نامههای اداری و قضایی به آدرس شرکت ارسال میشوند. داشتن ساختار مناسب به کسب و کار شما کمک خواهد کرد تا به صورت کارآمد عمل کند و مسیر را برای رسیدن به اهداف تجاری مورد نیاز شما هموارتر سازد. لذا می بایست کد رهگیری را تا آخرین مرحله ثبت شرکت نزد خود نگاه دارید. به موجب مادهی ۵ قانون طرح اصلاحی آییننامهی ثبت شرکتها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، ادارهی ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستانها، در ثبت شرکتنامه، قائممقام دفترخانههای اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکتنامهی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانهی اسناد رسمی نیست.

پلمپ دفاتر به منظور ثبت و ضبط مراودات مالی و مراتب صدور و یا دریافت اسناد تجاری اعم از چک، سفته و برات و همچنین تعیین وضعیت درآمدها و هزینه های شرکت در طول سال مالی آن شرکت در نظر گرفته شده است. و نام لاتین، نام خانوادگی لاتین، نام پدر لاتین، محل تولد، محل صدور نیز اختیاری است که اگر اطلاعات آن وجود داشت وارد می شود. از جمله نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت، کدپستی، شماره تلفن، نشانی که تکمیل این قسمت ها اجباری می باشد. ابتدا از فهرست «اشخاص» شخصی که اطلاعات سهام یا سرمایه وی باید وارد شود انتخاب می گردد. سهام/ سرمایه اشخاص در این صفحه اطلاعات مربوط به سهام و سرمایه شخص وارد می شود. در این صفحه میزان سرمایه یا سهام هرشخص می بایست قید گردد. دو فیلد «اقرارنامه مدیریتی» و «اقرارنامه سوء پیشینه» نیز برای این است که مشخص کند شخص این دو مدرک را ارائه داده است یا خیر. This has been created with GSA Content Generator Demoversion!

سامانه ثبت شرکت

این اطلاعات نیز بر اساس آنچه قبلاً در سرمایه شخص حقوقی وارد شده بود نشان داده می شود. نمونه متن اقرارنامه به این صورت است: «تمام اعضای هیئتمدیره و بازرسان اقرار مینمایند که دارای سوءپیشینۀ کیفری نیستند و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیشوند.» امضای این سند همچنین به معنای نداشتن هیچگونه نسبت خانوادگی بازرسان با مدیران شرکت و نگرفتن حقوق از آنهاست. سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود. در این قسمت متن اظهارنامه را وارد کنید. شرکت های سهامی به دو قسمت سهامی خاص و عام تقسیم می شوند که در این شرکت ها سرمایه به سهم تقسیم شده است و پیش از ثبت شرکت باید سرمایه تعهدی ، ۳۵ درصد به حسابی به اسم شرکت در شرف تاسیس واریز گردد . در قسمت قبل به این مساله اشاره نمودیم که دو شریک با هم کاسبی را اداره می کنند ولی کاسبی آن ها رسمی نمی باشد، حال این سوال پیش می آید که رسمی نبودن یک فعالیت اقتصادی به چه معناست ؟