صفر تا صد ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های از نوع مسئولیت محدود باید حداقل سرمایه خود را وارد کنند. سهم الشرکه اعضای شرکت با مسئولیت محدود قابل انتقال به غیر نیست مگر با رضایت شرکایی که سهم شان از سهام شرکت سه چهارم کل سهام باشد. ۸-ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید به هزینه متقاضی،خلاصه ای از شرکت نامه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت درج شود و به این ترتیب مراحل ثبت شرکت به پایان می رسد. به طور کلی این شرایط به دو دسته ماهوی و شکلی دسته بندی می شوند. حداقل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد. خیر در شرکت های با مسئولیت محدود این کار اجباری نیست و نیازی به تمدید مدیران نداره.

ثبت شرکت با مسدولیت محدود

شما زمانی که ثبت می کنید می تونید تاریخ بگذارید میتونید هم بدون محدودیت زمانی ثبت کنید. شما برای اینکه یک شرکت مسئولیت محدود تاسیس کنید و شرکت شما فعالیتی را که انجام می دهد نیاز به مجوز نداشته باشید با تصویر کارت ملی و شناسنامه می توانید این کار را انجام دهید. شرکت مسئولیت محدود برای ثبت نیاز به ثرمایه ولیه حداقلی one hundred هزار تومانی دارد.

ثبت ملل اولین پله موفقیت شما

یکی دیگر از شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، تنظیم شرکت نامه و امضای آن توسط شرکا می باشد. شرکت نامه در واقع قرارداد تشکیل شرکت بوده و بدون آن، تشکیل شرکت منتفی بوده و بدون تشکیل، ثبت شرکت با مسئولیت محدودنیز منتفی خواهد بود. ثبت شرکت با مسئولیت محدود هم بین حداقل دو شریک تجاری تاسیس می شود وهمان طور که عنوانش هویت شرکت را مشخص می کند شرکا مسئولیت محدودی در مقابل پشتیبانی شرکت دارند. شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص ساده تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد. مدیران در شرکت سهامی خاص، الزاماً بایستی سهامدار بوده یا تعهدات سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود، به صورت مؤظف یا غیر مؤظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

  • و همچنین برخی اطلاعات دیگر که حتما باید در قالب یک فرم تکمیل شود.
  • دو شرط تادیه سهم الشرکه نقدی و تقویم سهم الشرکه غیر نقدی از شروط تشکیل شرکت های با مسئولیت محدود هستند.
  • پس از سرمایه گذاری، سهام شرکت بین شرکا نسبت به سرمایه هر کدام، تقسیم شده و هر کدام از این سهامداران با توجه به سهم خود، وظایفی را در شرکت بر عهده گرفته و مسئول تعهدات و قروض آن می باشند.
  • انتخاب نوع شرکت بستگی به این موضوع دارد که اعضای آن چه اهدافی را دنبال می‌کنند، میزان مسئولیت اعضا چقدر است، تعداد افراد عضو چند نفرند و مواردی از این دست که نوع شرکت‌ها را تعیین می‌کند.

در شرکت مسئولیت محدود هیچ گونه قانونی برای انتخاب مدیر ذکر نشده و انتخاب مدیر معمولا از طریق اساسنامه و یا شرکتنامه انجام می شود و همانطور که در بالا گفتیم این نوع شرکت برخلاف شرکت سهامی مدیران آن می تواند خارج از شرکا نیز باشد. در قانون حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود آورده نشده است اما به طور معمول حداقل سرمایه را یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) در نظر میگیریم. در مراحل ثبت شرکت با این ماهیت ابتدا باید مدارک مورد نیاز را جمع‌آوری کنید و پس از آن در سایت اداره کل ثبت شرکت‌ها فرم پر کرده و ثبت‌نام کنید. پس از آن موضوع، نشانی و سرمایه شرکت و نام اشخاص و سمت آن ها و اطلاعات تمام شرکا و سهام آن‌ها و مشخصات سایر شعب شرکت را وارد کنید.

انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود

به نظر می رسد امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به مانند قانون تجارت اخیرالتصویب هرگونه سوء استفاده به نحو یاد شده را از بین می برد. شرکت با مسئولیت محدود ، در واقع شرکتی است که دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل داده‌اند و هرکدام از شرکا، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات هستند. https://registercompanyco.ir/services/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ در اسم این نوع از شرکت‌ها باید عبارت «با مسئولیت محدود» ذکر گردد. در غیر این صورت، شخصی که نام او در اسم شرکت قید شده است، در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. در مرحله بعد، باید با مراجعه به سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها تمامی مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدودرا بارگذاری کرده و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود را به صورت اینترنتی انجام داد.