شرکت تعاونی

۱٫شرکت هایی که کل سرمایه ی خود را از طریق اعضا تامین می نمایند. ۳– سایر تعاونی های خارج از بندهای (۱ و ۲) این تبصره به ازاء هر عضو یک رأی. حدود ۳۰ تا forty روز کاری طول می کشد تا مجوز از وزارت تعاون اخذ شود. مجمع عمومی نمایندگان به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

تعاون یعنی دو یا چند نفر، در انجام امور با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند؛ فعالیت این افراد می‌تواند در باب حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی راهگشا باشد. شرکت تعاونی یکی از هفت نوع شرکتی است که قانون تجارت در باب آنها مواردی را ذکر کرده است. به گفته وی متقاضیان می توانند بدون مراجعه حضوری به ادارات کار کلیه مراحل ثبت و تشکیل تعاونی و تایید اصالت مدارک مورد نیاز در سامانه و افتتاح حساب برای واریز سرمایه را از این طریق دنبال کنند.

خدمات ثبتی

اداره تعاون کار و رفاه شهرستان مربوطه به اداره کل معرفی نامه ای برای دریافت پروانه تاسیس تعاونی ارائه می دهد. صورتجلسات مجمع وارد شود و هئیت مدیره و بازرسان گزینش شده و اسامی پیشنهادی تعاونی تعیین می شود. در شرکت‌های تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد، زبان، رنگ پوست، ملیت، شغل و غیره هیچ‌کدام از اعضاء بر دیگری برتری ندارند. هیئت موسس همچنین باید نحوه مشارکت سازمان های دولتی و یا وزارت خانه ها ویا بانک ها را تعیین کنند.

ثبت شرکت تعاونی

هرچند در شرکت‌های سهامی حداقل میزان سرمایه و حداقل تعداد شرکا معین است اما در شرکت‌های تعاونی تعداد شرکا و سرمایه‌ی شرکت، متغیر و نامحدود است. در همین راستا شرکا به آسانی می‌‌توانند سهام خود را بین اعضا معامله کنند و محدودیتی از این حیث وجود ندارد و همچنین هرکس بدون نیاز به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تصمیم‌ گیری پیرامون افزایش این سرمایه می ‌تواند یک یا چند سهم از شرکت تعاونی را خریداری کند. همان طور که در بخش صفر تا صد ثبت شرکت گفته شد، برای ثبت باید مدارک در اداره تعاون تأیید شود و سپس به اداره ثبت شرکت­ها فرستاده شود. تأیید کارشناسان اداره ثبت و درج آگهی در روزنامه ­ها حداقل به سه هفته زمان نیاز دارد. عضویت در شرکت تعاونی برای کلیه اشخاصی که به تمام یا قسمتی از خدمات ‌آن احتیاج داشته باشند، آزاد است.

ثبت نام خانه اولی‌ها در طرح جهش مسکن از چهارشنبه

در شرکت تعاونی تولید ، باید حداقل دوسوم اعضاء اداره کننده شرکت ، از شرکائئ باشند که حرفه آنها عملیاتی باشد که شرکت قصد انجام آن را دارد. • در شرکتهای تعاونی اشتغال زا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمک های دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند، تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل ۵۰% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد. همانطور که گفته شد، شرکت های تعاونی از لحاظ عضویت به دوسته ی عام و خاص تقسیم می شوند که هر کدام سرمایه مشخصی نیاز دارند. به منظور تایید اساسنامه و تعیین اعضا هیئت مدیره و صاحبین امضا مجاز، هیئت موسسین در قالب مجمع عمومی موسسین باید الزاما تشکیل شود. حداقل تعداد اعضاء اتحادیه‌های سراسری در زمان سامانه ثبت شرکت و دوران فعالیت ۱۵ عضو تعیین می‌گردد.

  • و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
  • ۹- تعاونی هایی که به منظور سرمایه گذاری ایجاد می شوند و از کمک های دولتی و مردمی استفاده نمی کنند باید حداقل ۵۰% سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء انجام پذیرد .
  • تعداد سهامدار یا عضو در شرکت‌های تعاونی در هر صورت نباید از هفت نفر کمتر باشد که در هنگام ثبت شرکت، آنها باید حداقل ۵۱ درصد از کل سرمایه‌ی شرکت را تقبل کرده باشند.
  • و در نهایت با هدف کمک به نیازمندان که می تواند به شکل تعاونی های تولیدی و یا توزیعی تحقق بیابد.

general