سامانه استعلام شرکتهای ثبتشده [استعلام نام، کد اقتصادی و شناسه ملی]✔️

پس از انتخاب نوع شرکت می توانید برای شرکت ۵ نام پیشنهادی در نظر بگیرید چرا که برخی شرکت ها مانند شرکت تضامنی تحت عنوان نام خاصی تشکیل می شوند . که دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی و یا ترکیبی از هر دو تشکیل می دهند. شخص حقیقی قادر به اخذ مناقصه نمی باشد. و یک نفر به تنهایی قادر به انجام نمی باشد. البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که انجام امور ثبتی نیاز به یک تخصص و مشاوره می باشد که قبل از اقدام باید شما با موسسه ثبتی وحقوقی ذهن ناب تماس بگیرید تا به صورت کامل شما را در این امر راهنمایی کنند. سپس امضای دال بر ثبت با سند برابر است از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می گردد. شریک ضامن نیز درست مانند سایر شرکا در برابر پرداخت دیون مسئول است؛ حتی اگر منشا این بدهی­ها مربوط به زمان قبل از ورود وی به شرکت باشد و یا حتی اگر اسم شرکت تغییر کرده باشد. اگر شریکی مال غیر منقول به عنوان سرمایه شرکت آورده باشد می بایست اصل سند مالکیت را نیز ارائه دهد . با توضیحات کاملی که در همین مقاله در ارتباط با تفاوتها، مزایا و معایب هر دو شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ارائه کردهایم، خودتان انتخاب نمایید که کدام نوع از شرکتها را ثبت نمایید.

داده می شود .

ارائه ۴ نسخه از طرح پیشنهادی به همراه مجوز وزارت تعاون . ما باید درخواست مشتری را قبول کرده و قبل از اقدام استعلام بگیریم که آیا این شرکت قابل ثبت هست یا نه. به موجب قانون تجارت در نقاطی که از سوی وزارت دادگستری تعیین می شود، کلیه تجار باید اسم خود را در دفتر مخصوص به نام دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند. مسئول داده آماری شخصیت های حقوقی, وظیفه پذیرش درون سازمانی اوراق ارسال شده از اداره پست را برعهده دارد. مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت ها ارجاع داده می شود و مسئول مربوطه پس از ثبت مدارک در دفتر و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله ” ثبت با سند برابر است ” ذیل دفتر را امضا خواهد کرد که یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگاهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از مهر شدن به متقاضی ثبت شرکت داده می شود . This data has been written by GSA Content Generator DEMO!

چون ثبت شرکتنامه شرکت چند منظوره در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت، موجب پیچیدگی کار می شود، از این جهت به موجب مقررات مورخه ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستانها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده می شود. مرحله اول: در گام اول اطلاعات عمومی شرکت ها مثل نوع شرکت، نام استان، سال مالی ثبت، شهر و محل فعالیت، شماره و آدرس باید وارد شود. بعد از تکمیل اطلاعات و پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تأییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک ثبت شرکت خودداری کنید. که هرکدام از قوانین کلی سازمان ثبت شرکتها تبعیت می کنند اما برای خودشان نیز با توجه به حوزه ( قوانین موجود در فرمانداری ها ) یک سری قوانین وضع کرده اند که آنها نیز زیر نظر اداره ی ثبت شرکتها می باشد . سازمان ثبت شرکت ها یا همان اداره ی ثبت شرکتها که در هر شهر یک سازمان مربوط به ثبت شرکت در آن شهر ( حوزه ) را دارد .

و حتما باید تحت عنوان شرکت یا شخصیت حقوقی شرکت کنند. در این مرحله باید پنج اسم را از قبل انتخاب کرده باشید. طبق قانون از سالهای گذشته قانون ثبت شرکت بر این اساس است که شما به صورت سامانه ای باید شرکت خود را به ثبت برسانید باید از طریق مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت شرکت خود اقدامات لازم را انجام دهید. ثبت چنین تغییراتی باید منطبق بر قانون تجارت باشد. منظور از تغییرات شرکت، تمامی تغییراتی است که بنا به الزامات، در طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا جلسات هیات مدیره اعمال میشود. لازم به ذکر است درصورتیکه کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام مینماید. بر اساس قوانین وضع شده هرگونه فعالیت اقتصادی در حال انجام به صورت شراکتی نیازمند ثبت شخصیت حقوقی است. مدارک مورد نیاز اعم از تصمیم در مورد انتخاب نام شرکت (۵ انتخاب)، موضوع و فعالیت شرکت، آدرس و محل شرکت (همراه با کدپستی) و سرمایه اولیه را فراهم کنید. فروشندگان کالا یا خدمات جهت دریافت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان خود موظف هستند که گواهینامه ارزش افزوده داشته باشند. چنانچه برای خودتان یا شرکتتان تمایل به دریافت کارت بازرگانی دارید ما در سامانه ثبت شرکت نیک این کار را در کمترین زمان و با حداقل هزینه انجام مینماییم.