راهنمای تصویری و گام به گام ثبت شرکت

اعضای هیات مدیره حتما باید سهامدار باشند و کارمند رسمی دولت نباشند. نکته: در زمان مراجعه به اداره حتما کارت شناسایی (کارت ملی، گواهینامه یا …) همراه داشته باشید تا در هنگام ورود به مشکلی برنخورید. برای ثبت شرکت در گام اول، وارد سامانه اداره ثبت شرکتها شوید. میزان سهام وثیقه مدیران را ۱ وارد کنید. پس از انتخاب نوع شرکت و تعیین شرکای شرکت، لازم است مدارکی را برای تاسیس شرکت تهیه کنید و آنها را در پایگاه اینترنتی اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری بارگذاری کنید. از قسمت بالای صفحه گزینه تاسیس شخص حقوقی را انتخاب کنید. برای ساماندهی تمامی این شرکتها و حفظ امنیت و محافظت از حق قانونی شرکت ها سازمانی به عنوان اداره ثبت شرکت ها تاسیس شده است. در آگهی ثبتی تمامی مواردی که برای اداره ارسال شده است در آگهی ثبتی ذکر و به چاپ می رسد. در قسمت امضا کننده دفتر، مشخصات کسی را وارد کنید که میخواهید پس از اتمام کار، جهت دریافت مدارک به اداره ثبت شرکتها مراجعه کند. شرکت را وارد کنید. در این مرحله اطلاعات سال مالی شرکت شامل ” روز شروع سال مالی ” و ” ماه شروع سال مالی ” وارد می شود.

کنید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد.

فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل نمایید. اگر بخواهیم اطلاعات وارد شده را پاک کنیم از کلید «حذف ارتباط شخص» استفاده می نماییم. اگر موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد، آن را دریافت نموده و سپس شماره مجوز و تاریخ آن را وارد کنید. پس از صدور آگهی شرکت به شرکت شماره ثبت و شناسه ملی تعلق می گیرد و شرکت رسما می تواند شروع به فعالیت نمایند. نخست این که ثبت شعبه، در زمان ثبت خود شرکت انجام می گیرد که در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه، محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آنجا واقع است فرستاده شود. لازم به ذکر است برای ثبت اسم شرکت، باید پنج نام برای شرکت خود انتخاب نمایید و به ترتیب اولویت در سامانه ثبت شرکت وارد کنید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد. Data has been generated with GSA Content Generator DEMO!

ها یا خدمات پنجره واحد به ثبت رساند.

تاریخ و ساعت صورتجلسه مجمع عمومی موسس و صورتجلسه هیئت مدیره را مشخص کنید. اگر امضا کننده دفاتر را وکیل انتخاب کردید، باید شماره وکالتنامه و تاریخ آن وارد شود. شماره تلفن و کدپستی شرکت را وارد نمایید. همچنین امتیازات سهام ممتاز را مطابق با مفاد اساسنامه، در شماره و مواد مربوطه قید کنید. در این مرحله، از سامانه کد پیگیری دریافت میکنید که باید آن را ذخیره کنید. در این مرحله، در قسمت استان و شهر واحد ثبتی، استان و شهر مورد نظر خود را وارد کنید. هنگامی که قصد ثبت شرکت را دارید باید مشخص کنید که سرمایه شرکت شما چه مقدار است همچنین باید نوع سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی را نیز تعیین نمایید. برای سهولت فرآیند تاسیس، اداره ثبت شرکتها تمامی مراحل را از طریق سامانه خود امکانپذیر کرده است. گرچه شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یک استثناء صرفا از طریق خدمات پنجره واحد در تهران ثبت میشود، اما سایر شرکتها را میتوان از هر دو طریق سامانه اداره ثبت شرکتها یا خدمات پنجره واحد به ثبت رساند. هر دو میتوانند در یک روز مشخص شوند ولی ساعت آنها باید متفاوت باشد.

با ورود به سامانه باید مراحل ثبت را انجام دهید.

که دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی و یا ترکیبی از هر دو تشکیل می دهند. در این صفحه صورتجلسه موسسین هر شرکت ذکر می گردد. فعالیت تحت عنوان شرکت ثبت شده مزایای متعدد و همچنین معایبی دارد که هر کس می بایست با توجه به شرایط و ایدهآلهای خود آنها را بررسی نماید و برای فعالیت به صورت حقیقی ( شخصی) یا حقوقی (شرکت) تصمیمگیری نماید. سه کلمه ی ثبت اطلاعات، حذف و انصراف وجود دارد. برای حذف یک تصمیم بر روی کلیک می ثبت شرکت ها نماییم. بدین ترتیب اقدام بعدی، ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد. حداکثر تا ۵ نام به ترتیب اولویت پیشنهاد دهید. با ورود به سامانه باید مراحل ثبت را انجام دهید. به طوری که شما بدون نیاز به مراجعه حضوری میتوانید گام به گام ثبت شرکت را انجام دهید و در آخر لازم است فقط یک بار برای دریافت مدارک و پیشنویس آگهی به اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایید. بر حسب نوع شرکت ، مدارک متناسب با آن را باید تکمیل کنید و همچنین در صورتی که موضوع شرکت مجوزی باشد باید مجوز های لازم را باید پیش از ثبت شرکت دریافت کرده باشید چراکه باید به همراه سایر مدارک ( پس از ورود اطلاعات در سامانه ) به اداره تسلیم کنید .