دفاتر ثبت شرکت در تهران

در نتیجه اگر برای شروع فعالیت خود، یکی از انواع شرکت‌های تجاری را انتخاب کرده‌اید، لازم است از لحاظ قانونی به آن هویت و رسمیت ببخشید. مطابق با قانون، یکی از اقدامات لازم و ضروری پس از ثبت شرکتها انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور است. هنگامی که تصمیم به انعقاد قرارداد، افتتاح حساب و اخذ تسهیلات بانکی، اخذ کد کارگاهی، اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده و همچنین پلمپ دفاتر قانونی شرکت خود را دارید، طرف های قرارداد شرکت، بانکها، سازمان ها و ادارات، روزنامه رسمی شرکت را از شما مطالبه خواهند نمود. پس از آنکه مدارک تکمیل شده از طریق مراکز پستی منتخب به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود، معمولا بین ۵ تا ۷ روز کاری زمان لازم است تا کارشناسان اداره ثبت شرکت ها، مدارک ارسالی متقاضیان را بررسی نموده و شماره ثبت و شناسه ملی به شرکت تقاضا شده اختصاص دهند.

پس از تحویل مدارک به اداره، بخش مربوطه استعلام های لازم را انجام داده و پس از آماده نمودن مدارک درخواستی متقاضی ، جهت تحویل آن ها اقدام می نماید. شرکتی است که با اهداف هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می شود و جهت تشکیل آن حدقل ۷ نفر با تابغیت ایرانی باید حضور داشته باشد. درنظر داشته باشید در ثبت شرکت دانش بنیان شرکتهای دولتی- موسسات و نهادهای عمومی وغیردولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از ۵۰ % مالکیت آنها برای بخش دولتی می باشد نمی توانند در شرکتهای دانش بنیان قرارداد و از مزایا وحمایت های قانون دانش بنیان استفاده کنند .

تا One Hundred ثبت یک شرکت در موسسه نخستین چگونه انجام می شود ؟؟؟

مهمترین هدف ما در سامانه ثبت شرکتهای میزان تعهد و صداقت توامان است. این تعهد در قبال مشتریانی است که ما می خواهیم همکاری بلند مدت و دوستانه ای با آنها داشته باشیم. میزان سرمایه سامانه ثبت شرکت نباید کمتر از حداقل سرمایه لازم برای شرکتی باشد که در مرحله قبل انتخاب می­شود. همانطور شرکت، مجموعه­ ای متشکل از حداقل ۲ عضو است که برای رسیدن به یک هدف معین شکل یافته است.

ثبت شرکت در تهران

۹ امضای رئیس شعبه ثبت اطلاعات و تعیین نام ارائه گردد هم چنین برای ثبت شرکت ها. کمی دشوار بوده است وهزینه ی تعیین نام شرکتکه ۴۰۰۰۰ ریال است در انتخاب سرمایه شرکت. رد نشه رو می توانید این گزینه ثبت شرکت ها را انتخاب و مراحل ثبت نام. سرمایه مورد نیاز این شرکت ها تسلیم شود تا این تاییدیه دریافت گردد را می. نتیجه نهایی را به دیگری انتقال دهد،آیا شرکت می نمودند و بعد از دریافت تاییدیه مدارک.

چند نکته تکمیلی ثبت شرکت

با توجه به نوع فعالیت شرکت باید موضوع آن در ادامه وارد شود و محدود و نامحدود بودن آن نیز تعیین گردد. همه موارد ذکر شده در قیمت ثبت شرکت اِعمال شده وتاثیر مستقیم دارد. شرط موفقیت در یک حرفه ،مشورت ونظرخواهی با افراد کارکشته و باتجربه می باشد. البته میزان نیاز شما به مشورت به روش کار یا حرفه انتخابی شما بستگی دارد.

  • می‌توانید با کلیک روی ثبت انواع صورتجلسه ، صفر تا صد انواع صورتجلسات تغییرات خود را به ما بسپارید.
  • داشتن مشاور متخصص و متعهد در زمان ثبت ، میتواند موسسین را از اتفاقات ناخوشایند بسیاری در آینده محفوظ دارد.
  • برای شروع یک کسب و کار مناسب و توسعه و پیشرفت اقتصادی می توانید شراکت را به ثبت برسانید .
  • نام‌گذاری، تعیین موضوع فعالیت، تکمیل مدارک، پرداخت هزینه‌ها و ارسال آنها در پاکت مخصوص پستی ترتیب این مراحل را روشن می‌کنند.

other