ثبت موسسه فرهنگی چند منظوره چه شرایطی دارد؟

۲- عضویت “وابسته“ (اعم از حقیقی و یا حقوقی) برای تمام افراد و نهادها، مراکز و مؤسساتی که در زمینه اهداف مؤسسه فعال بوده یا در همکاری ملی و بین‌المللی در زمینه حفاظت میراث فرهنگی تشریک مساعی دارند مفتوح می‌باشد. اعضای پیوسته بدنه اصلی، تخصصی و فعال مؤسسه را تشکیل می‌دهند. و دارای حق رأی در مجمع عمومی ایکوموس ایران و جهانی می‌باشند. سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و توانایی‌های مؤسسه. شورای مدیران عبارت است از مدیرعامل و معاونین وی، کلیه‌ی مدیران مدارس و آموزشگاه‌ها و مدیران واحدهای زیر نظرمدیرعامل که جهت انجام وظایف تعیین شده تشکیل می‌شوند. بازرس بدون اینکه حق دخالت مسقیم در اموراجرایی گروه را داشته باشد، در هر زمان میتواند به اسناد و مدارک و پرونده ها مراجعه و اطلاعات لازمه را کسب وعندالزوم تذکرات ضروری را به مسئولان ومتصدیان امر بدهد.

  • برای هریک ازفعالیتها و اهداف مندرج د رماده ۷ موسسه بایستی پس از تصویب اساسنامه توسط کمیسیون ماده ۲۶ استانی یا عالی و اخذ پروانه تاسیس ،پروانه فعالیت لازم را مطابق دستورالعملهای مربوطه از کمیسیون ماده ۲۶ استانی اخذ نماید.
  • تأسیس شده و مؤسسان به عضویت فرهنگی ، هنری پذیرفته شوند مجمع عمومی مؤسسه را تشکیل میدهند.
  • گزارش امور مالی موسسه سالانه به مراجع ذیربط و یک کاپی آن در آرشیف موسسه بایگانی می شود.
  • تبصره ۱ – مسؤل تشکیل نخستین مجمع عمومی هیئات مؤسس می باشد و پس از آن دبیر کل این مسئولیت را به عهده می گیرد.

در صورتی که نیاز به مجوز برای ثبت باشد، باید تهیه و ارائه گردد. تصویر نشانی پستی موسسه، آدرس و کدپستی لازم است منطبق باشند. امضای صورتجلسه موسسین به وسیله ی شرکا و تکمیل کلیه قسمت های فرم صورتجلسه. ماده ۲۷- سال مالی ازاول فروردین ماه هرسال آغاز وبه پایان اسفند ماه همان سال ختم میشود. مگر سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان خاتمه مییابد. ۶- فراهم کردن زمینه برای دانشجویان علاقه مند به زبان های دیگر جهت مطالعه وتحقیق در جریانات فرهنگی کشورهای دیگر.

اختلافات مالیاتی

۱- هر گونه تغییرات در نام مصوب ،نشانی(دفتر اصلی ،شعبه ویا نمایندگی)، موضوع فعالیت و همچنین تغییرات در ارکان اساسنامه موسسه را با هماهنگی آن دبیرخانه انجام دهم. ماده ۲۹ ) مدیرعامل می تواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یاد شده و مکاتبات موسسه را به قائم مقام ثبت برند تجاری خود ( در صورت انتخاب ) و یا یکی از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. ماده ۶) تغییر مرکز اصلی و نشانی موسسه و نیز ایجاد شعبه یا نمایندگی و یا تعطیل آنها با تصویب موسسان و با اطلاع قبلی و با تأیید دبیر خانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است .

اداره ثبت شرکت ها پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راساً نسبت به « کان لم یکن » کردن ثبت و اعلام آن به طرق مقتضی اقدام خواهد کرد. ماده۲۱) شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات متشکله که حداقل هر ……… روز یک بار در محل موسسه تشکیل خواهد شد ، الزامی است . هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره بر خواهد گزید .

ماده ۵۱- ابتدای سال مالی موسسه اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود، به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه همان سال است. ۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط. ۳- در صورتی که در یکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، حداکثر ظرف یکماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی.

اساسنامه موسسه فرهنگی

– شناسایی مشکلات موجود درزمینه عدم اجرای برنامه های مصوب دولت برای ریشه کن کردن فقرفرهنگی ویافتن راهکارهای اجرایی ازطریق جذب مشارکت عمومی و مشاوره باادارات و سازمانهای مربوطه . ماده ۵۴- مدیران موسسه موظفند با کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی و حسابرس یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند. ماده ۵۰- بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند. ۶- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی موسسه وتقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

وکیل در بیرجند

ماده ۷- مجمع موسس اولین مرجع ثبت شرکت است که با حضور تعداد ۳ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت . ۲-معرفی حداقل three نفر به عنوان اعضاء هیات موسس برای ثبت موسسه چند منظوره و ۲ نفر برای موسسه تک منظوره. اولین سوالی که از متقاضیان ثبت موسسه پرسیده می شود این است که در کدام یک از حوزه های فرهنگی قصد فعالیت ثبت شرکت در تهران دارند.همواره تاکید داشته ایم “موضوع موسسه” بسیار مهم است زیرا حوزه فعالیت ما را نشان می دهد. انحلال موسسه یا به صورت اختیاری و توسط اخذ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده میباشد و یا توسط حکم دادگاه انجام میپذیرد . موسسه ها از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده برخوردار هستند این مجامع دارای وظایف گوناگونی هستند.

۷ – تقویت همکاری میان دانشگاه ها و دیگر موسسات فرهنگی منطقه . وکیل مهتاب مرادی گروه حقوقی وکلای پایه یک دادگستری پذیرش انواع دعاوی حقوقی کیفری خانواده چک قرارداد ها و … ـ حفظ و حراست از اموال موسسه و تهیه صورت دارایی از اموال آن . سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن تغییرات شرکت سطح کارآیی و توانایی‌های مؤسسه. ماده ۲- نوع مؤسسه که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری، غیرسیاسی و غیرصنفی تأسیس شده، انتفاعی/ غیر انتفاعی است. اصلا همین که شما بدانید موسسه و شرکت دو عنصر کاملا جدا هستند و کاربرد ها و اهداف متفاوتی دارند، یعنی نیمی از مسیر درک معنای وجودیِ موسسه را طی کرده اید.

استفاده از کلیه کارشناسان و مطلعین در راستای اهداف موسسه به منظور کسب تجربیات و نظرات . که رئیس شورای مرکزی است و برای مدت یک سال توسط شورای مرکزی انتخاب می شود و وظایف ذیل را انجام خواهد رساند. تبصره ۲ ـ هریک از اعضای مؤسس اگر در انجام وظایف محوله و ….کوتاهی کردو یا تقاضای استعفاء نماید از سمت خود عزل و به جای ایشان یک نفر معرفی می گردد. ماده۷_سرمایه اولیه و دارایی و منابع درآمد موسسه به شرح ذیل است. V تمامی مدارک مدیر مسئول و اعضا هیات موسس توسط کارشناس مربوطه برابر اصل می شود و نیازی به مراجعه به دفتر اسناد نمی باشد. V نامه تائیدیه اماکن برای موسساتی که دوره های آموزشی ندارند الزامی نیست.

۱۹-۲) جلسات هیئت مدیره بنا بر دعوت رییس و در غیاب وی نایب رییس و حداقل با حضور پنج نقر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با اکثر آرای موافق اتخاذ می گردد. ۱۹-۱) هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رییس ، یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفربه عنوان دبیر و یک نفر را به عنوان سخنگو انتخاب می نماید. ۱۸-۳) اختیارات مجمع عمومی به طور فوق العاده عیناً مانند اختیارات مجمع عمومی عادی است.

۱۹-۴) درصورت استعفاء یا سلب عضویت سه نفر از اعضاء هیئت مدیره ، هیئت مذکور منحل اعلام و بنا بر دعوت رییس ، نایب رییس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره که در سمت خود باقی است ، ظرف پانزده روز مجمع عمومی فوق العاده دعوت گردیده نسبت به تجدید انتخاب هیئت مدیره اقدام خواهد نمود. ماده ۳۰- مدیر عامل می‌تواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یاد شده و مکاتبات مؤسسه را به قائم مقام خود (در صورت انتخاب ) و یا یکی از اعضای هیات مدیره تفویض نماید. در صورت انحلال مؤسسه، مدیر تسویه نسبت به واگذاری باقیمانده اموال و دارایی‌ها به سازمان میراث فرهنگی کشور و یا به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام می‌نماید.

این اساسنامه مطابق احکام ماده ۳۵ قانون اساسی و قانون جمعیت های جمهوری اسلامی افغانستان ترتیب گردیده است. ( تبصره ۳ ) – سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود . ۶ – کمک های غیرنقدی به مراکز کم توان نگهداری ایتان ؛ معلولین و سالمندان بر حسب توان مالی موسسه . ۲ – حمایت های مالی از بانوان سرپرست خانوار ؛ سرپرستان ایتام ؛ معلولین و سالمندان طبق آئین نامه و توان مالی موسسه .

همواره بزرگترین دغدغه ی حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی اکبر ابوترابی فعالیت های فرهنگی بود و به این دلیل ایشان از همان ابتدا در بخش فرهنگی امور آزادگان زحمات فراوانی متحمل شدند. ایشان در کنار دفتر نمایندگی ولی فقیه اقدام به راه اندازی هیئت آزادگان و موسسه فرهنگی اجتماعی آزادگان کردند؛ البته فعالیت های مربوط به این هیئت و موسسه فرهنگی اجتماعی آزادگان، به صورت مستقل از نمایندگی انجام میشد. مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان “بازرس اصلی” و یک نفر را به عنوان “علی البدل” از میان اعضای پیوسته برمی‌گزیند که از یک نفر به دو نفر نیز قابل افزایش است. دبیر مسئول مدیریت و عملیات دبیرخانه برطبق خطوط کلی سیاست تعیین شده توسط مجمع عمومی و تصمیمات متخذه توسط هیأت مدیره است. تهیه و تنظیم پیش نویس خط مشی دوره سه ساله و برنامه سالانه مؤسسه و ارائه آن پس از شش ماه به مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب.