بهترین سمت ثبت شرکت در ایران

در ابتدا باید یک شرکت معمولی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود و سپس می‌توان آن را به یک شرکت دانش بنیان تبدیل کرد.

شرکت‌ تضامنی، شرکتی است که بین ۲ یا چند نفر به‌منظور امور تجاری و با نام مخصوص تأسیس می‌شود. در این‌گونه شرکت‌ها اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی‌های آن کافی نباشد، هر یک از شرکا باید تمام قروض را پرداخت کنند.

در ثبت شرکت مسئولیت محدود هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه خود را به سهام تقسیم کرده باشند، فقط به میزان سرمایه مشارکت داده شده خود در امور شرکت، مسئول قروض و تعهدات و دیگر موارد مالی و معنوی شرکت می کنند.

اگر شرکت خریداری شده دارای رتبه بندی باشد حتی نیازی به صرف وقت و هزینه برای اخذ رتبه بندی و رتبه دهی توسط اداره ثبت نیست.

ثبت شرکت در تهران مورد نیز لازمه تشکیل شرکت می باشد. این تایید همکاری به این معنی است که تودیع سرمایه به صورت کامل و دقیق انجام شده باشد.

مدارک نشان دهنده هویت اعضا و افراد دارای صلاحیت حاضر در جلسه ارائه صورت جلسه، باید کپی شده و برابر اصل به اداره ثبت تحویل داده شود.

لیست هزینه ثبت شرکت وجود دارد که نشان می دهد هر شرکت چه هزینه هایی دارد. اما این لیست شامل تمامی هزینه ها نیست چون هر نوع شرکتی هزینه های مخصوص به خود را دارد.

اعضای علی‌البدل در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط مدیران جای آن‌ها را می‌گیرند.

شرکت سهامی عام و شرایط ثبت آن – قوانین و مقررات ثبت شرکت شرکت ها

۲ نسخه فرم اظهارنامه و اساسنامه تکمیل‌شده به همراه امضای مؤسسین شرکت.

با ثبت شرکت تمام جزییات آن از جمله میزان سرمایه، میزان سهام و …… به صورت مکتوب و همچنین قانونی در اساسنامه شرکت و مابقی اسناد قید می شود.

فرم‌های تکمیل‌شده‌ی تقاضانامه‌ی ثبت شرکت که در سایت اصلی ثبت شرکت موجود هستند.

هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می کنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته میشود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیک کننده مسترد دارد.

شرکت تعاونی، شرکتی است که از افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. درواقع عده‌ای از افراد هم‌صنف یا تناسبی مانند دوست‌ها، همسایه‌ها و خویشاوندان برای رسیدن به منافع مشترک دور هم جمع می‌شوند و برای مواردی مانند تهیه‌ی مسکن باهم همکاری می‌کنند. هدف از راه‌اندازی چنین شرکت‌هایی رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و کمک متقابل به یکدیگر است.