برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود خوب در تهران چقدر باید انتظار پرداخت کنید

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس که توسط سهامداران امضا شده باشد.

قانون تجارت برای ثبت این شرکت، هیئت موسس را موظف به تشکیل مجمع عمومی موسس کرده است.

این شرکت با حداقل دو نفر تاسیس می شود و هر دو باید سهامدار باشند حتی به اندازه یک درصد؛

قدم اول، تصمیم گیری برای انتخاب اعضا و مشخص کردن اهداف است.

شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف با غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد.

یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت‌های شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود در نحوه نقل و انتقال سهام است.

برای کسب اطلاعات بیشتر راهنمای حقوقی ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود .

در حال حاضر می‌توان گفت هر دوی این شرکت‌های بررسی شده در این مطلب برای تاسیس کسب‌وکارها مناسب هستند اما اصولا کسب‌وکارهای خانگی و کوچک‌تر بهتر است شرکت‌های با مسئولیت محدود را انتخاب کنند چرا که تشریفات کمتری به نسبت شرکت‌های سهام دارند.

مدارکی که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز دارید به شرح زیر است:

در قانون تجارت آمده است شرکت با مسئولیت محدود برای امور تجارت بنا می شود.

بررسی کنید که آیا تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت و تمام سرمایه غیر نقدی شرکت تسلیم شده است یا خیر.

از طرفی بیشتر این شرکت ها برای تولید و ایده پردازی محصولات جهت راحتی مردم بنا می شوند.

هیئت نظار شامل سه نفر از شرکاست که عضو هیئت‌مدیره نیستند.

تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقدیل و تسلیم شده باشد.