باید در اداره ثبت شرکتها ثبت شوند

توضیحات متقاضی: درصورتی که توضیحاتی درمورد نام پیشنهاد شده وجود دارد باید آن توضیحات را در فیلد “توضیحات متقاضی” تایپ کنید. پس از تعیین اولویت نام، اضافه کردن نام درخواستی و وارد کردن توضیحات متقاضی (درصورت لزوم) باید آن نام را ثبت کنید تا در قسمت پایین فرم نمایش داده شود؛ برای انجام این کار باید بر روی گزینه “ثبت نام درخواستی” کلیک کنید. اگر موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد، آن را دریافت نموده و سپس شماره مجوز و تاریخ آن را وارد کنید. سپس اطلاعات در وضعیت ارسال مدارک قرار میگیرد. سپس امور ثبت شرکت شما سریعا آغاز می شود. کد اقتصادی شرکتهای تجاری عددی دوازده رقمی است که سازمان امور مالیاتی آن را صادر میکند. بنابراین شرکتهایی که قصد عقد قراردادهای دولتی یا حضور در مناقصات و مزایدات را دارند پیش از هر اقدامی باید به این سامانه مراجعه کنند و پس از احراز هویت، کد اقتصادی خود را دریافت نمایند. شناسه ملی کدی یازده رقمی است که به شرکتهای ثبتشده اختصاص پیدا میکند.

ها مطلع و در صورت مغایرت نسبت به اصلاح آن اقدام کنید .

چگونه میتوان نام موسسات حقوقی ثبتشده را استعلام نمود؟ چگونه میتوان لیست اسامی شرکتهای ثبتشده در ایران را به دست آورد؟ در این مقاله به نحوه جستوجوی شرکتهای ثبتشده و تایید صحت اطلاعات آنها میپردازیم. برای جستوجوی شرکتهای ثبتشده در ایران علاوه بر سامانه استعلام شرکت ثبتشده میتوان به سایت روزنامه رسمی نیز مراجعه نمود. اما شناسه ملی کدی یازده رقمی است که به شرکتهای ثبتشده اختصاص پیدا میکند و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به صورت جداگانه برای این منظور طراحی شده است. مرجع رسمی استعلام شرکت ثبت شده در ایران «سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور» است. برای استعلام قانونی بودن شرکتها در ایران باید به «سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور» مراجعه نمود. • تنها با وارد کردن شناسه ملی شرکت میتوانید از صحت آخرین نشانی اعلام شده به اداره ثبت شرکتها مطلع و در صورت مغایرت نسبت به اصلاح آن اقدام کنید . تنها منبع قابل استناد برای استعلام اسم شرکتهای ثبتشده، سامانه شخصیتهای حقوقی کشور است. تویسرکانی اضافه کرد: ارایه مطلوب خدمات ثبتی در برخی فرایندها نیازمند همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف است و به خصوص برای خدمات الکترونیکی نیازمند شبکههای مخابراتی مناسب و همراهی دولت در جهت بهبود کیفیت خطوط مخابراتی و اینترنت هستیم.

ثبت شرکت در تهران

• از ثبت آدرس و کدپستی صحیح ثبت شده شرکت در سامانه اداره ثبت شرکتها مطلع و در صورت مغایرت نسبت به اعلام و اصلاح نشانی صحیح اقدام نمایید.شرکتها را به روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ ارسال نمایید . • به راحتی میتوانید با اعلام کدپستی صحیح شرکت نسبت به اصلاح و اعلام به اداره ثبت شرکتها اقدام نمایید. شرکت تعاونی با حداقل ۷ عضو تشکیل میشود و میزان سرمایه به نسبت تعاونی خاص یا عام متفاوت است. فقط توجه داشته باشید که ممکن است که شرکت و موسسهی حقوقی در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد، ولی هنوز آگهی آن در روزنامه رسمی کشور چاپ نشده باشد. گفتنی است که تمام اشخاص حقوقی در ایران موظف به ارائه این شناسه در تمام اسناد و آگهیهای خود هستند. همچنین با مشخص کردن سازمان ثبت کننده شرکت، نوع شخصیت، اداره کل استان و واحد ثبتی شهرستان میتوان بسیار دقیقتر در لیست اسامی شرکتهای ثبتشده در ایران به جستوجو پرداخت. برای استعلام اسم شرکتهای ثبتشده باید در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به جستوجو پرداخت. شماره ثبت مربوط به اداره صادرکننده آن در استان و شهری مشخص است، اما شناسه ملی هویت منحصربهفرد شرکت در سطح کشور است. لازم به ذکر است چنانچه کارشناس اداره ، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مراجع خاصی بداند از مرجع مزبور ، استعلام می کند. Content has been generated by GSA Content Generator Demoversion.

سامانه ثبت شرکت

برای استعلام کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت باید چه اقدامی انجام داد؟ ثبت شرکت به فعالیتهای اقتصادی رسمیت میبخشد و موجب قانونی شدن تجارتها میشود. از سویی دیگر الزامات قانونی و ضرورت مشروعیت بخشیدن به فعالیت های تجاری و اقتصادی ایجاب می کند فعالان این عرصه به منظور صیانت از حقوق و اختیارات خویش اقدامات لازم اداری و حقوقی را در جهت تثبیت و استفاده از منافع متصور و مترتب بعمل آورند. افزودن موضوع فعالیت: برای اضافه کردن زمینههای فعالیت شخصیت حقوقی ابتدا باید بر روی گزینه “افزودن موضوع فعالیت” کلیک کنید تا فرم مربوط به زمینههای فعالیت جهت وارد کردن اطلاعات باز شود. وی افزود: در مواردی به لحاظ حجم عظیم تراکنشها – که گاهی به صورت روزانه به بیش از ۵۰۰ هزار ثبت از بانک هویتی ثبت احوال نیز میرسد- متأسفانه در مواردی با اخلال در سیستم ثبت احوال مواجه بودهایم که با همکاریهای صورت گرفته، سازمان ثبت احوال گامهای موثری در جهت رفع اختلالات و پیشگیری از توقف امور متقاضیان خدمات برداشته است.