انحلال شرکت و اقدامات پس از انحلال شرکت

اصل صورت جلسه انحلال که توسط شرکا و مدیر تصفیه تایید شده باشد. ۱۲-از اداره امورمالیاتی نامه پرداخت بدهی مالیاتی، مالیات فروش ماشین آلات ،مالیات حق واگذاری ساختمانها وتأسیسات بنام بانک را دریافت نموده ام.ولی اداره امورمالیاتی صدور مفاصاحساب مالیاتی را موکول به ثبت انحلال شرکت نموده است. ۳- صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.

  • افراد خارجی می توانند با دریافت کد فراگیر از سامانه ثبت شرکتها، هویت پیدا کرده و عضوی از اعضای یک شرکت ایرانی شوند.
  • با توجه به اساسنامه شخصیت های حقوقی که در ابتدای زمان تاسیس, تنظیم می گردد در ماده های پایانی منحل شدن شخصیت حقوقی را به ماده ۱۱۴ قانون تجارت ارجاع می دهد و کلیه امور مربوط به انحلال می بایست با رعایت این ماده صورت پذیرد.
  • در مواردی ممکن است شرکت‌هایی که تشکیل می‌شوند دارای مدت زمان باشند که در صورت به اتمام رسیدن این مدت زمان کار شرکت و شرکای آن به اتمام می‌رسد.
  • لذا پیشنهاد می‌نماییم قبل از هر اقدامی ضمن تماس با کارشناسان خبره ثبت پایتخت و وکلای پایه یک دادگستری باتجربه موسسه ما مشاوره رایگان داشته باشید تا بتوانید بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید.
  • باید یادآور شد تا زمانی که طلبکاری وجود دارد، شرکا حق تقسیم اموال را نخواهند داشت.
  • با ثبت شرکت و ثبت برند، به کسب و کار خود اعتبار می‌بخشید، فعالیت خود را در چتر قانون جلو می‌برید، از تسهیلات مالی استفاده می‌نمایید و به کسب و کار خود گسترش می‌دهید.

سهامداران و مدیران تنها می توانند در این مسیر به او کمک کنند و نمی توانند فعالیت اجرایی انجام دهند. اگرچه پس از انحلال شرکت، مدیر سمتی نخواهد داشت اما می­بایست شخصی را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کرد. مدیر تصفیه به مدت ۱۰ سال در قبال طلب­ها، بدهی­ها، مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم و سایر امور ناتمام شرکت مسئول است. انتخاب یکی از اعضاء به عنوان مدیر تصفیه شرکت و درج در صورتجلسه و امضا صورتجلسه توسط مدیر تصفیه، این شخص وظیفه تصفیه کردن حساب ها را بر عهده خواهد داشت. برای آن که یک شرکت به فعالیت خود ادامه ندهد و دارایی آن بین اعضاء تقسیم شود، علت های بسیاری وجود دارد که در ادامه تعدادی از آن ها را بیان خواهیم کرد.

رئیس سازمان بازرسی: سازمان بر نحوه قیمت‌گذاری خودروها نظارت می‌کند

یا اینکه انجام فعالیت مورد نظر شرکت غیرممکن می شود و نمی توان آن فعالیت را پی گرفت. برخی شرکت ها پس از مدتی فعالیت، تصمیم می گیرند بنا به دلایلی مانند ورشکستگی، فوت یکی از سهامداران، عدم تحقق یافتن هدف اصلی شرکت و… فعالیت شرکت را پایان دهند. انحلال شرکت دلایل مختلفی دارد یکی از این دلایل می توان به پایان زمان ذکر شده در اساسنامه اشاره کرد، در این هنگام انحلال شرکت اتفاق می افتد. قبل از شروع فعالیت شرکت تجاری یا غیر تجاری هدفی در نظر می گیرند و تمامی افراد خود را در راستای رسیدن به آن هدف استخدام می کنند.

اقدام برای انحلال

در عرصه اقتصادی گاهی متاثر از بحران های مالی که این سالها بیشتر با آن مواجه بوده ایم، شرکت ها به دلایل متعدد تصمیم به ثبت شرکت میگیرند و بدون اینکه از قوانین مالیاتی آن باخبر باشند، برای خود جریمه مالیاتی میخرند. شرکت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود ممنوع می باشد که قانون گذار این قاعده رو پیش بینی کرده که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می شود. تجارت در صورت انحلال شرکت به علت ورشکستگی تصفیه اموال براساس مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد. رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد والا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد، شرکت منحل می شود، بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد. چون در واقع، شرکا با تعیین مدت برای شرکت قبلاَ رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند.

بفرمایید مدیر تصفیه شرکت بامسولیت محدود که از تشکیل تا انحلال فعالیت نداشته است . میتواندباتصویب هیات مدیره یا مجمع آدرس محل کار یا منزل خودش را برای شروع وادامه فعالیت اعلام دارد و نیازی به حفظ دفتر اعلام شده قبلی شرکت نباشد. دوست عزیز هیچ شرکتی خود به خود منحل نمیگردد و این مورد ممکن است در آینده برای شما مشکل ایجاد نمایید. امر تصفیه یکی از مسائل ضروری و مهم شرکت است که باید توسط متخصصان و مدیران تصفیه صورت گیرد نام مدیر تصفیه باید در اساسنامه شرکت ذکر شود. در زمان انحلال سمت های کاری و افراد سلب شده و تنها مدیر تصفیه می تواند تمام امور را به گونه ای تخصص دارد ساماندهی کند.

پس از تایید انحلال شرکت، چه اقداماتی لازم است؟

۱- دستیابی کامل به هدف شرکت و یا عدم موفقیت قطعی در ذستیابی به هدف تاسیس شرکت. هر ذینفع می تواند بنا به دلایل فوق از دادگاه تقاضای انحلال بکند. زمانیکه ماموریت شرکت به پایان رسیده باشد یا تحقق آن غیر ممکن باشد.