اداره ثبت شرکت ها و موسسات

پس از پایان سال مالی نیز موظفند دفاتر پلمپ را به مراکز مرتبط تحویل دهند. کارشناسان این مراکز ابتدا اقدام به شماره گذاری تمامی صفحات دفاتر پلمپ میکنند. ابتدا باید وارد سامانه اداره ثبت شرکتها بشوید. پس از ثبت شرکت در صورتی که تغییرات و یا تصمیماتی برای شرکت مد نظر قرار گیرد باید جلسه مجمع عمومی یا جلسه هیئت مدیره طبق قانون تشکیل و نسبت به آن موضوع اتخاذ تصمیم صورت گیرد و پس از تصویب آن صورتجلسه تنظیم و موارد به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری برسد . لازم به ذکر است که پس از ورورد هر نام باید ایـن کلیـد را کلیـک کنید. پس ابتدا کسب و کار خود را بررسی کنید تا از بین انواع شرکت هایی که وجود دارد مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید، سپس به نحوه این نوع شرکت دقت کنید تا به بهترین شکل این کار را انجام دهید. پس از پرداخت هزینه پلمپ باید منتظر باشید تا دفاتر پلمپ به دستتان برسد.

سامانه ثبت شرکت

شما بعد از ثبت خود باید کارت بازرگانی اخذ کنید تا بتوانید به صورت رسمی و قانونی کار کنید. با استفاده از پاکت مخصوص پلمپ آن را ارسال کنید. شما جهت اطلاع از نظر کارشناسان اداره در مورد پرونده ارسال شده به آن اداره محترم می بایست به قسمت پیگیری درخواست مراجعه و نوع درخواست و شماره پیگیری خود را در آن کادر وارد کنید تا نظر کارشناس برای متقاضی نمایش داده شود. برای کسب اطلاعات از قیمت دفاتر پلمپ قانونی میتوانید به سامانه اداره ثبت شرکتها مراجعه کنید. حتماً از صحت اطلاعات درج شده در این بخش اطمینان خاطر کسب کنید. لازم به ذکر است درصورتیکه کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام مینماید. از لیست پیشنهادی موضوع فعالیت شرکت را می توانید انتخاب کنید و به افتتاح حساب بانکی شرکت سهامی خاص به شکل آنلاین بپردازید. سامانه ثبت شرکتها را ایجاد کرد تا از این طریق ثبت و پیگیری پروسه کاری به صورت آنلاین میسر گردد و افراد در زمان کمتری تمام مراحل را طی کنند. دلیل اصلی ثبت شرکت، رسمیت دادن به فعالیتهای اقتصادی و قانونی شدن شراکت افراد است.

This article has been generated with the help of GSA Content Generator DEMO.

برخی از افراد نیز میتوانند در یک شرکت دارای چندین سمت باشند. در ادامه برخی از اصلیترین دلایلی که منجر به رد شدن دفاتر پلمپ میشوند را برایتان ذکر کردهایم. اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت شرکت چند منظوره مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد. استفاده از انواع وامهای بانکی و حضور در مناقصهها و مزایدهها منوط به ثبت رسمی شرکت است. اگرچه پس از انحلال شرکت، مدیر سمتی نخواهد داشت اما می­بایست شخصی را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کرد. اعتبار گواهی ارزش افزوده بنا بر بررسی متصدی و تشخیص حوزه مالیاتی ۶ماه و یا یک سال می باشد که پس از اتمام تاریخ اعتبار می بایست تمدید گردد. به طور مثال حداقل سن برای ثبت شرکت ۱۸ سال است.

شما می بایست با توجه به نیاز تجاری خود، ساختار تجاری مناسبی برای شرکت خود انتخاب کنید و بر این اساس شرکت خود را ثبت کنید. در شرکت نسبی، تعداد شرکا تشکیل دهنده حداقل ۲ نفر است اما از نظر میزان سرمایه، حداقلی برای تاسیس وجود ندارد، اعضای هیات مدیره یا مدیران این شرکت می توانند یک نفر یا بیشتر باشند و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک خواهد بود . همچنین اطلاعات دیگری هم چون میزان سهام و مسئولیت هر یک از آنان تعیین می گردد. به همین دلیل انتخاب یک نام مناسب در همان ابتدای مراحل اهمیت بسیار بالایی دارد. با توجه به نوع شخص متقاضی که در مرحله قبل پر کردهاید. ما در این مقاله با توجه به اهمیت دفاتر پلمپ؛ سعی کردیم تا مراحل پلمپ دفاتر قانونی را در سامانه اداره ثبت شرکتها به شما آموزش دهیم. همچنین در ادامه مقاله اطلاعات تکمیلیتری در خصوص چیستی و چگونگی استفاده از دفاتر پلمپ برایتان ارائه کردیم. در این بخش از مقاله قصد داریم تا مراحل پلمپ دفاتر قانونی را به شما آموزش دهیم. سپس اطلاعات تکمیلی در خصوص آنها را نیز پر کنید. پس از درج این اطلاعات؛ باید در خصوص نوع تقویم مالی و شروع سال مالی شرکت خود نیز اطلاعاتی ثبت کنید.