اداره ثبت شرکت های کرج

پس در صورت پذیرش مدارک ارسالی، مسئول اداره ثبت شرکت ها، دستور ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید که در این حالت اقدام بعدی متقاضی ثبت شرکت، ثبت شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها خواهد بود . شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است. پس ابتدا کسب و کار خود را بررسی کنید تا از بین انواع شرکت هایی که وجود دارد مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید، سپس به نحوه این نوع شرکت دقت کنید تا به بهترین شکل این کار را انجام دهید. سپس دو نسخه آگهی به امضای رییس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت ، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند ،سند ثبت شرکت است. ابتدا انتخاب نوع فعالیت بالاترو سپس مدت فعالیت بر اساس اینکه محدود یا نامحدود باشد و در صورت محدود بودن تعیین حداکثر مدت فعالیت به ماه. This data has been written with GSA Content Generator DEMO.

سامانه ثبت شرکت

در قسمت شخص حقیقی می بایست اطلاعات شخصی خواسته شده در کادر تکمیل گردد و اگر نوع شخص حقوقی هم باشد فیلدهایی نظیر فارسی، تابعیت، شناسه ی ملی و… لازم به ذکر است چنانچه کارشناس اداره ، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مراجع خاصی بداند از مرجع مزبور ، استعلام می کند. تذکر۲: متولی ثبت شرکتها در تهران «ادارهی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» می باشد که وابسته به ادارهی ثبت اسناد و املاک است؛ و در خارج از تهران این مرجع «ادارهی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت است. ثبت نام شرکت باعث این نمی شود که شخص دیگری از نام محصول یا خدماتی که ارائه می دهید استفاده نکند، نام شرکت شما تنها و تنها نام تشکل حقوقی است که ثبت می کند و اگر می خواهید از نامی که برای محصولات یا خدمات خود استفاده کرده اید محافظت کنید می بایست اقدام به ثبت برند نمایید که کلیه مسائل مربوط به ثبت برند در صفحه مربوط به آن توضیح داده شده است. از طریق این سامانه شما میتوانید نسبت به تغییر بندهای اساسنامه خود اقدام نمایید . برای این منظور کافی است نام شرکت یا شناسه ملی شرکت یا شماره ثبت شرکت را در سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور وارد نمایید و پاسخ استعلام خود را مشاهده نمایید. Article was generated by GSA Content Generator DEMO.

تبصره ۲:در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط،مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید. چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد. یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی. از این جا به بعد شما همواره می توانید با ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه، تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوید. شرکت ها و موسسات غیر تجاری قابل دسترس می باشد.شما می توانید پس از ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوید.

این اداره همچنین امور ثبت تغییرات شرکت و ثبت انحلال شرکت و سایر امور مربوط به ثبت شرکتها را به انجام می رساند. در مورد اخیر بایدظرف سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبهی ثبت اسناد در محل مزبور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. را به همراه دارد در ضمن این نکته را نیز باید خاطر نشان کرد که ایجاد شرکت هیچگونه تغییری در مسئولیت افراد در برابر اداراتی از قبیل اداره مالیات یا بیمه و … از طریق این سامانه می توان برای ثبت شرکت اقدام کرد . داشتن ساختار مناسب به کسب و کار شما کمک خواهد کرد تا به صورت کارآمد عمل کند و مسیر را برای رسیدن به اهداف تجاری مورد نیاز شما هموارتر سازد. و در صورت لزوم میتوانید مراحل ثبت شرکت را به این مجموعه سپرده تا در سریع ترین زمان ممکن کار شما را به اتمام برسانند. بیش از ۱۲۰ سال پیش ۹ کشور اتحادیه ویژهای را برای ثبت بینالمللی علائم تاسیس کردند، که هماکنون بهنام سیستم «مادرید» شناخته میشود. نمونه متن اقرارنامه به این صورت است: «تمام اعضای هیئتمدیره و بازرسان اقرار مینمایند که دارای سوءپیشینۀ کیفری نیستند و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیشوند.» امضای این سند همچنین به معنای نداشتن هیچگونه نسبت خانوادگی بازرسان با مدیران شرکت و نگرفتن حقوق از آنهاست.