آموزش ثبت شرکت مسئولیت محدود

متقاضی باید مدارک مورد نیاز ی که قبلا ذکر آن رفت را به قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها تحویل و رسید دریافت نماید . در صورتی که نیاز به اخذ مجوز باشد متقاضی باید از مراجع ذیصلاح مجوز بگیرد. متقاضی باید قیش های واریزی مربوز به اظهار ناه و حق الدرج آگهی را به واحد حسابداری ارائه و واحد مربوطه بعد از اخذ فیش ها تاریخ و شماره و مبلغ پرداختی آن را ذیل برگ اظهار نامه درج و آن راممهور به مهر نماید. یک نسخه از مدارک در پرونده شرکت در بایگانی ادراه نگهداری و نسخه دیگر که به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ممهور شده است تحویل متقاضی می شود. در شرکت با مسئولیت محدود، یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف ممکن است از خارج از شرکا هم باشند و برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می گیرند(ماده ۱۰۴ ق.ت). در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب می شوند.

  • شرکتهایی که سهم شرکه دار در شرکتهای با مسئولیت محدود هستند باید نماینده ای را معرفی نمایند.
  • ۳) برای نقل و انتقال سهام در این نوع شرکت، باید صورتجلسه تنظیم شود و عملیات ثبت در سامانه انجام شود.
  • در بعضی از شرکت ها به علت شروع سال مالی میلادی سال مالی شرکت بر اساس سال مالی میلادی می باشد.
  • هیئت نظار باید هر سال حداقل یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
  • باید صورت جلسه ی مربوط به تصویب ترازنامه، تغییرات در اساسنامه، کاهش و افزایش سرمایه شرکت ، نحوه تصفیه و انحلال شرکت را به اداره ثبت ارائه دهد.

مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره درصورتی که هیئت مدیره خارج از شرکاء باشند. سال مالی شرکت جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی بسیار دارای اهمیت می باشد و همچنین دفاتر پلمپ شرکت بنا به سال مالی صادر می شوند. • اشخاص خارجی هم می‌توانند با ارائه اصل پاسپورت و ترجمه و دریافت کد فراگیر اقدام به ثبت شرکت نمایند.

درباره ما

سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات هستند. در شرکت با مسئولیت محدودی که کمتر از سیزده نفر عضو داشته باشد هیئت نظار تشکیل نمی‌گردد. در این موارد نظارت به صورت انفرادی، و هر شریک به صورت مستقل به امور نظارت می‌کند. در این مواقع نظارت و اطلاع از حساب‌ها و عملکرد شرکت در هر زمان امکان دارد.

هر سال گزارشی در رابطه با فعالیت و افزایش و کاهش سرمایه شرکت ارائه گزارش در رابطه با کسر اندوخته های مالی و وضع شرکت را ارائه میدهند. مراجعه نمایید.پس از مراجعه به سایت طبق تصویر روی گزینه ی تاسیس شخصیت حقوقی کلیک نمایید و سپس از فیلد نوع شرکت، شرکت بامسئولیت ثبت شرکت محدود را انتخاب نمایید. هزینه حق ثبت که البته این هزینه با توجه به سرمایه شرکت متغیر است. پس از تکمیل مدارک لازم برای پیگیری اداری از طرف وکیل انجام می شود. درست است که می توان آورده ای غیرنقد را برای شرکت آورد ولی لازم نیست نزد کارشناس ارزش گذاری شود.

ثبت شرکت مسئولیت محدود

در زمان تاسیس شخصیت حقوقی می بایست موضوع فعالیت را به گونه ای تنظیم و ثبت نمود که شرح تمامی فعالیت های شرکاء باشد. در تعیین موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در زمان تاسیس مواردی که جزء تصمیمات شرکاء جهت انجام فعالیت می باشد می بایست ذکر شود و همچنین مواردی از جمله اخذ وام و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و مواردی از این قبیل به صورت اختیاری اضافه می گردد. لازم به ذکر است که افراد زیر ۱۸ سال درصورتی که جزء شرکاء شرکت باشند می بایست توسط ولی خود عهده دار مسئولیت شوند و نمی توانند عضو هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود باشند. شرکت با مسئولیت محدود، وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.آورده های شرکاء به شرکت با مسئولیت محدود، می تواند نقد یا غیرنقد باشد. افراد زیر ۱۸ سال هم به شرط آنکه حق امضایی نداشته باشند می‌توانند سهامدار شوند. کارمندان رسمی دولت در هیچ گونه از شرکتها نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند.

راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود از آنجا که یکی از مقررات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود، ثبت آن ها بوده، چنانچه شرکای شرکت با مسئولیت محدود، اقدام به ثبت شرکت نکنند، آن شرکت از نظر قانون گذار و مراجع رسمی ایران، شرکت تضامنی محسوب می شود. نتیجه ثبت شرکت در تهران این حکم، آن است که در چنین شرکتی دیگر مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه آن ها نبوده، بلکه هر شریک، به تنهایی مسئول پرداخت کلیه دیون شرکت خواهد بود. بر اساس قوانین موجود در ایران، ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیز همچون سایر شرکت های تجاری الزامی می باشد.

با تایید نام شرکت در سامانه، از صفحاتی که سامانه تعیین می‌کند باید دو نسخه پرینت گرفت و آن را امضا کرد، پرینت صفحات با اصل مدارک را به همراه صورت جلسه‌ای که از قبل بین اعضا تنظیم و امضا شده بود را باید از طریق پست سفارشی به اداره ثبت شرکت‌‌ها ارسال کرد. تعداد اعضای مورد نیاز برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر است و محدودیتی برای تعداد اعضای بیشتر از نظر قانونی وجود ندارد. تجربه چندین ساله ما باعث شده است با زیر و بم های این کار آشنا باشیم و در اولین فرصت و به شکلی حرفه ای،عملیات تاسیس شرکت مسئولیت محدود را انجام دهیم. ۹) مدارک امضاء شده را در پاکت های مربوط به ثبت شرکت مسئولیت محدود (به رنگ قرمز) به اداره ، پست کنید.

حداقل سرمایه ی مورد نظر که در اساسنامه ذکر می شود ۱ میلیون ریال است. اگر اشخاصی اصرار به نداشتن شریک درشرکت مسئولیت محدود را داشته باشد گزینه ی افراد درجه یک خانواده پیشنهاد می شود. صدر شرکتهای با مسئولیت محدود اخذ کد اقتصادی و کد بیمه در ابتدای مسیر الزامی است و مشمول هزینه هایی خواهد بود. تعداد شرکای مورد نیاز برای تشکیل و تاسیس این نوع شرکت، حداقل دو نفر خواهد بود. در این شرکت سهام به قطعات سهام تقسیم نمی گردد و سهامداران بر اساس آنچه به شرکت آورده اند در مقابل بدهی هایی که ممکن است برای شرکت به وجود بیاید مسئولیت خواهند داشت. شرکت وظیفه دارد هیئت ناظر داشته باشد و وظیفه ی هیئت ناظر این است که حداقل در سال یک بار مجمع عمومی تشکیل دهد.

شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه ‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی ‌دارند. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی ‌اسم و غیره در آید. برابر با ماده ۹۵ قانون تجارت در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید گردد و در غیر اینصورت شرکت در قبال اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و مطابق مقررات آن خواهد بود. سلام خیر نیاز به جواز کسب نیست و ثبت شرکت مسئولیت محدود برای شما کفایت می کند.

anonymous